In het kader van het thema Verbinding is er een mooi project gestart in samenwerking met het Montessori College uit Nijmegen.

Project 1:
Leerlingen maken een pop die lijkt op hun ( groot)ouder. Zij hebben deze ouder eerst gefotografeerd en letten vooral op de houding en het postuur als zij deze poppen maken. Samen zullen al deze figuren een verbinding met elkaar aangaan als zij in de Stevenskerk geƫxposeerd worden.
Project 2:
Wil je mij een brief schrijven?
Leerlingen maken een foto van hun (groot) ouder en er worden wederzijds brieven naar elkaar geschreven. Deze foto’s en brieven zullen zij in een collage verwerken. Brieven worden haast niet meer naar elkaar geschreven en zeker niet in je eigen handschrift. Door dit project wordt de verbinding tussen kinderen en (groot)ouders tastbaar gemaakt.
De beide projecten worden uitgevoerd onder leiding van Margot van Neerven met medewerking van Olga Boh.