Er wonen best veel kunstenaars in en om Nijmegen. Helaas gaan kunstenaars ook dood en blijven erfgenamen met een atelier vol werk achter. Werk dat zeker de moeite waard is om getoond te worden en werk dat nog verkocht kan worden. Er moet opslag geregeld worden en liefst op een sympathieke manier beheerd. Daarvoor hoeft niet elke keer het wiel uitgevonden te worden. Sinds een paar maanden zijn vijf mensen in Nijmegen bij elkaar gaan zitten om te werken aan een kunstenaarsnalatenschap-beheersplan. WEESGoed is de naam van de nieuwe stichting die werk van overleden kunstenaars wil opslaan, exposeren en verkopen.

Initiatiefnemers zijn de kunsthistorici Willem van Lieshout en Frank van de Schoor, beeldend kunstenaar Ger Driessen, ontwerper Jac. Splinter en journalist Hans Jacobs. Met een aantal erfgenamen van kunstenaars uit het eigen netwerk is al contact gelegd en overleg gevoerd.

WEESGoed staat tijdens Kunstraffinaderij in de catacomben in de kerk.

Foto: werk Klaus van de Logt