Deelname

Deelname Kunstraffinaderij 2023

Algemene voorwaarden

Heb je interesse om deel te nemen aan de Kunstraffinaderij 2023, download dan met de button hierboven het aanmeldingsformulier. Daar vind je alle informatie om mee te doen in 2023. Inschrijven kan tot 30  november. Verdere informatie en onze algemene voorwaarden vind je op deze pagina. We zien je graag.

 1. Organisatie – De Kunstraffinaderij is een stichting te Nijmegen. De organisatie en uitvoering van de Arts Fair ligt in handen van het organisatiecomité, hierna te noemen de organisatie. Alle communicatie omtrent de beurs zal plaatsvinden via het organisatie.
 2. Plaats en openingstijden – De Art Fair vindt plaats op 21-22-23 april 2023, Stevenkerk, St. Stevenshof 63, Nijmegen.  Details over het programma worden op een later tijdstip bekendgemaakt.
 3. Inrichten en uitruimen – Het inrichten van de stands is mogelijk op donderdag 20 april van 14.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag 21 april van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het uitruimen van stands is mogelijk op zondag 23 april van 17.00 tot 20.00 uur. Plaatsen worden toegewezen door de organisatie.
 4. Inrichten vrije locaties – Vrije locaties zijn stands in de ruimte zonder beurswanden waarvoor eventueel 2 sokkels van 50:50:50 per stand beschikbaar zijn. Daarnaast kan er gebruikt gemaakt worden van eigen vitrines en sokkels. Voor het inrichten en opruimen van de vrije plekken zijn in overleg extra mogelijkheden bespreekbaar. Voor installaties, werken op locatie, interacties met publiek en inbreng van groot werk is op verzoek ruimte beschikbaar. Vrije ruimtes worden met name toegewezen aan kunstenaars met 3-dimensionaal werk.
 5. Deelname en inschrijving – Deelname staat open voor kunstenaars uit alle disciplines. Naast eerdere deelnemers en Nijmeegse kunstenaars worden kunstenaars uit het hele land uitgenodigd om zich in te schrijven. Bij de selectie wordt gelet op de kwaliteit van het werk en affiniteit met het thema TIJD. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het inschrijfformulier op de website. Dit formulier geeft geen garantie tot deelname. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het inschrijfformulier dient uiterlijk op 30 november 2022 in bezit van de organisatie te zijn. Voor 31 december wordt bekendgemaakt welke kunstenaars kunnen deelnemen.
 6. Aanvaarding, toelating en betaling – Aanvaarding van inschrijving geschiedt na goedkeuring door de ballotagecommissie.  Over keuzes van de commissie wordt niet gecommuniceerd. Bij aanname dient voor 1 februari 2023 de betaling van de standhuur te worden voldaan. Deelnemers ontvangen hiervoor een factuur. Zolang niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, kan de deelnemer geen rechten, in welke vorm dan ook, doen gelden. Alle (incasso-)kosten, voortvloeiende uit het niet tijdig betalen, komen voor rekening van de deelnemer. Bij het niet tijdig betalen van één of meerdere rekeningen heeft de organisatie het recht de toegewezen plaats zonder meer aan een andere partij te vergeven.
 7. Annuleren inschrijving – Annulering na inschrijving is niet mogelijk. Bij verhindering tijdens de beurs wordt geen restitutie verleend.
 8. Stands en prijzen – De standaardstands zijn voorzien van witte zij- en achterwanden van 2,50 m hoog. Er zijn ongeveer 50 stands beschikbaar met een afmeting van B 2 x L 4 meter. Voor galeries en collectieven zijn stands te huur van 20 m2. Daarnaast wordt een aantal (ongeveer 20) vrije plekken in de Stevenskerk beschikbaar gesteld. Alle plekken zijn voorzien van standaardverlichting.Het deelnamegeld bedraagt € 325. Voor galeries  is de deelnameprijs € 700,-. Bij de prijs is het gebruik van elektriciteit en basisverlichting inbegrepen en voor de vrije plekken zonder stands tevens het gebruik van tafeltjes / sokkels. Deelnemers krijgen bonnen voor lunch, koffie en thee op zaterdag en zondag. Op vrijdag wordt er door de organisatie een maaltijd aangeboden. De deelnemer is zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie niet gerechtigd wat dan ook buiten de door hem gehuurde oppervlakte te plaatsen. De stand dient er ten allen tijde goedverzorgd uit te zien. De stands mogen niet volgepropt worden. De organisatie kan hierover advies geven. Verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de standhouder uit het zicht te worden opgeborgen.
 9. Deelnemersbadges en vrijkaarten – Iedere standhouder ontvangt van de organisatie een deelnemersbadge. Deelnemers dienen deze duidelijk zichtbaar te dragen. De badges zijn persoonlijk en mogen uitsluitend door deelnemers zelf gebruikt worden. Iedere standhouder heeft recht op vrijkaarten die gelden tijdens alle openingstijden van de beurs. Per stand of deelnemersplaats worden 5 vrijkaarten verstrekt en een galerie krijgt 25 vrijkaarten.
 10. Voorbehoud – Stands moeten verplicht tijdens alle openingsuren bemand zijn. Stichting Kunstraffinaderij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissingen, diefstal of schade aan personen of goederen in welke vorm dan ook. De deelnemer dient zichzelf hiervoor deugdelijk te verzekeren. Indien de beurs door een onvoorziene omstandigheid of door overmacht afgelast, uitgesteld of ingekort wordt, kan Stichting Kunstraffinaderij in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Deelnemers kunnen in dat geval geen beroep doen op schadevergoeding of terugbetaling door Kunstraffinaderij.
 11. Algemeen – In alle gevallen waarin deze bepalingen en voorwaarden niet voorzien, beslist Kunstraffinaderij. Instructies van Stichting Kunstraffinaderij, dan wel van een door de stichting aangewezen uitvoerend organisator dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Bij geschillen is de Arnhemse rechtbank, voor zover competent, bij uitsluiting bevoegd. Alle informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Stichting Kunstraffinaderij geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Privacyverklaring

Stichting Kunstraffinaderij, gevestigd aan Florence Nightingalestraat 16, 6543KW Nijmegen, Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.kunstraffinaderij.nlinfo@kunstraffinaderij.nl

Functionaris Gegevensbescherming van stichting Kunstraffinaderij n.v.t.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Website
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Foto’s van kunstwerken en activiteiten

Wil je in contact komen met de organisatie?